Hur industriföretag i Boras använder pumpar i tillverkningen

19 november 2022
Staffan Ehrlin

editorial

Hur industriföretag i Boras använder pumpar i tillverkningen

I Borås finns det en del olika företag aktiva inom det som kallas tillverkningsindustrin. Och många av dessa industriföretag i Boras använder pumpar i sin tillverkning. Det finns många olika typer av pumpar som kan användas i industriella miljöer, och varje pump har sina egna unika delar och funktioner. Om något går fel med en pump är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga för att reparera den. I den här artikeln ska vi titta närmare på industripumpar och vad som kan gå fel med dem.

De vanligaste typerna av pumpar som används i tillverkningsindustrin är centrifugalpumpar, förträngningspumpar och vakuumpumpar. Centrifugalpumpar använder ett roterande pumphjul för att flytta vätskan. Positiva deplacementpumpar komprimerar vätskan i stället för att flytta den, medan vakuumpumpar skapar en tryckskillnad mellan två punkter för att dra in vätskor i en vakuumkammare.

pumpservice - pumpar Borås

Varje typ av pump har sin egen uppsättning delar som får den att fungera. Dessa delar kan vara en motor, ett pumphjul, ett hölje, lager, axlar och tätningar. Vissa pumpar kan också ha ytterligare komponenter utifrån sina specifika behov.

När något går fel

När något går fel med en pump är det viktigt att identifiera problemet innan man försöker göra något. Några vanliga problem är blockerade rör, igensatta filter och skadade tätningar. Om problemet inte identifieras korrekt kan det leda till ytterligare skador som kan bli kostsamma att reparera.

Det är också viktigt att veta hur man går tillväga för att reparera en trasig pump. Beroende på typ av pump finns det olika reparationsmetoder för varje pump. För centrifugal- och förträngningspumpar är det första steget att identifiera vilka delar som behöver bytas ut. Detta kan innebära att man tar isär pumpen och rengör eller byter ut komponenter som inte fungerar som de ska. För vakuumpumpar är det viktigt att kontrollera om tätningarna läcker eller spricker innan man försöker reparera dem.

Det enklast är att kontakta ett företag som är experter på pumpar och pumpservice i Borås.

Fler nyheter