Rena och smittfria ytor

25 augusti 2020
jonas olsson

Genom alla tider har människor och andra levande varelser haft en ständig följeslagare – virus. Ett virus åstadkommer sjukdom och i vissa fall även dödsfall. Virus finns i många olika former och mer eller mindre farliga varianter. Troligen är det något som vi alltid kommer att få handskas med. 

När det gäller att förhindra smittspridning behöver det göras insatser på många olika nivåer. Det handlar om att människor behöver skyddas genom många olika lämpliga åtgärder. Förutom den typen av insatser är det också viktigt att sanera ytor. Desinfektion av ytor där diverse ämnen och substanser hamnat är vitalt i vår strävan efter en virussanerad miljö.

 

Känsliga miljöer behöver rengöras ofta

I sjukvårdssammanhang är hygien a och o. I undersökningsrum och väntrum kan virus lätt spridas exempelvis i kräksjuketider. För att personal och medpatienter i möjligaste mån ska kunna undvika smitta behövs grundlig och tät virussanering.

De medel man ska använda behöver därför vara både snabbverkande och effektiva. De får inte heller vara skadliga för miljön eller orsaka allergiska reaktioner. Medel som eliminerar virus behöver alltså vara enkla och ge effekt snabbt. Lämpligen ska det räcka med att blanda det med vatten och sedan stryka på ytor. Bästa funktion bör innebära att man inte heller måste eftertorka.

 

Virussanering i en ny vardag

Idag är många intresserade av att använda virussanering även utanför de miljöer som traditionellt räknas som känsliga, alltså där sjukvård bedrivs. Offentliga lokaler och ställen där många människor strålar samman är numera intressanta  även de. Virussmitta är reell och kan vara farlig och därför bör fler inrättningar införskaffa rätt redskap och medel för sanering. Här finns tips: https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering

Att virussanera behöver inte vara krångligt. Det krävs normal aktsamhet med handskar och naturligtvis bör ögon skyddas från stänk. Beroende på situationen kan proceduren upprepas flera gånger dagligen – där gör man själv en rimlig bedömning.

Fler nyheter