Avsättning till tjänstepension – en guide för den osäkra

13 juli 2023
Maja Bergman Lindberg

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. Det är ett viktigt tillskott till den allmänna pensionen som du får från Pensionsmyndigheten. Tjänstepensionen kan bli en betydande del av din totala pension, beroende på hur länge du har jobbat och hur mycket din arbetsgivare har betalat in. Kom ihåg att avsättning till tjänstepension är en långsiktig investering i din framtida ekonomiska trygghet. Det kan ta tid att bygga upp en tillräcklig avsättning, men med tålamod och regelbundet sparande kan du säkerställa att du har en bra pension att se fram emot.

Vikten av en bra avsättning till tjänstepension

Att ha en bra avsättning till tjänstepension kan ge dig ekonomisk trygghet i framtiden. Med tillräckliga avsättningar kan du leva på samma levnadsstandard som du är van vid när du väljer att gå i pension. Därför är det viktigt att förstå hur du säkerställer en bra avsättning till tjänstepension.

Hur du säkerställer en bra avsättning till tjänstepension

För att säkerställa en bra avsättning till tjänstepension bör du först och främst ha en bra förståelse för din nuvarande situation. Detta innebär att du behöver få en överblick över hur mycket din arbetsgivare för närvarande sätter av till din tjänstepension.

avsättning till tjänstepension

Granska din tjänstepensionsplan

Första steget är att granska din tjänstepensionsplan. Det kan du göra genom att titta på lönespecifikationen där det vanligtvis framgår hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Du kan också kontakta din arbetsgivare eller ditt pensionsbolag för att få mer information.

Jämför med rekommendationer

När du har fått en överblick över hur mycket som sätts av till din tjänstepension bör du jämföra detta med rekommendationerna. Generellt sett bör avsättningen till tjänstepension vara mellan 4,5 och 30 procent av lönen, beroende på hur hög din lön är.

Gör en pensionsprognos

För att få en bättre bild av hur mycket du kommer att få i pension kan du göra en pensionsprognos. Detta kan göras på olika webbplatser som erbjuder tjänsten. En pensionsprognos kan ge dig en idé om hur mycket pengar du behöver sätta av för att uppnå den levnadsstandard du önskar när du går i pension.

Extra avsättningar till tjänstepension

Om du upptäcker att din nuvarande avsättning till tjänstepension inte kommer att räcka till för att ge dig den pension du önskar, kan du behöva göra extra avsättningar.

Avtal om högre avsättning

En möjlighet är att förhandla med din arbetsgivare om högre avsättningar till din tjänstepension. I många fall kan arbetsgivaren vara villig att sätta av mer till din tjänstepension, speciellt om du kan visa att det är nödvändigt för din framtida ekonomiska trygghet.

Privat pensionssparande

En annan möjlighet är att starta ett privat pensionssparande. Detta innebär att du själv sätter av pengar till din pension, utöver de avsättningar som din arbetsgivare gör. Privat pensionssparande kan göras genom olika sparformer, såsom IPS (Individuellt Pensionssparande) eller PPM (PremiePension).

Fler nyheter