Tredjepartslogistik: Ett effektivt sätt att sköta lagerhållning och distribution

17 april 2023
Julia Zsiga

Tredjepartslogistik, eller 3PL, är en tjänst där företag hjälper andra företag med delar eller hela deras lagerhållning och distribution. Genom att använda sig av 3PL kan företagare spara tid, fokusera på sina kärnverksamheter och dra nytta av logistikleverantörers expertis och resurser. Lagerhotell som erbjuder 3PL-tjänster garanterar ofta hög kvalitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Vad innebär tredjepartslogistik?

Tredjepartslogistik innebär att företag anlitar en extern partner för att hantera och optimera lagerhantering, orderhantering och distribution. Tjänster som ingår i 3PL kan variera beroende på företagets behov och kan inkludera lagerhållning, transport till slutkund, packning, pre-pack och omlastning.

3PL

Samarbetet mellan företaget och 3PL-leverantören kan anpassas efter behov, och det är vanligt att parterna kommer överens om vilka delar av logistikkedjan som ska skötas av den externa parten.

Fördelarna med att använda tredjepartslogistik

Användningen av 3PL erbjuder flera fördelar för företag. Genom att outsourca logistiktjänster kan företag fokusera på sina kärnverksamheter och spara tid. Detta leder till ökad produktivitet och konkurrenskraft på marknaden.

3PL-leverantörer har ofta specialistkompetens och resurser för att erbjuda effektiva och kostnadsbesparande lösningar. Genom att använda sig av 3PL kan företag dra nytta av leverantörernas expertis och infrastruktur, vilket kan leda till bättre service för slutkunden och lägre kostnader för företaget.

Onlinebaserade kommunikationssystem för lagerhantering

Ett viktigt verktyg som många 3PL-leverantörer erbjuder är onlinebaserade kommunikationssystem för lagerhantering, såsom Ongoing Warehouse. Dessa system ger företag möjlighet att enkelt och överskådligt följa sina lager, orderhistorik, orderstatus och leveranser i realtid.

Genom att använda sådana system kan företag säkerställa att deras lagerhantering och distribution sker effektivt och att deras kunder får snabb och korrekt information om sina beställningar.

Globala leveranser

För många företag är det viktigt att kunna leverera produkter till kunder oavsett var i världen de befinner sig. 3PL-leverantörer erbjuder ofta globala leveranser, vilket innebär att företag kan nå en bredare kundbas och expandera sin verksamhet. 

Läs mer här: https://www.hillmerslogistik.se/tjaenster#3pl

Fler nyheter