Brunnsborrning i Västerås

I takt med att grundvattnet har sjunkit har det blivit allt vanligare att gamla brunnar sinar. I vissa fall kan man då i stället ansluta till kommunens vattensystem, men oftast … Continue Reading →