Brunnsborrning i Västerås

14 juli 2021
jonas olsson

I takt med att grundvattnet har sjunkit har det blivit allt vanligare att gamla brunnar sinar. I vissa fall kan man då i stället ansluta till kommunens vattensystem, men oftast måste man borra sig en ny brunn. Då vatten är en nödvändighet behöver man inte ansöka om tillstånd  inför brunnsborrningen. Brunnen får till och med anläggas utanför den egna tomten om det är att föredra men måste då registreras hos lantmäteriet i ett så kallat servitut. 

Brunnens placering är jätteviktig för att man ska få så rent vatten som möjligt, men också för att man ska slippa föroreningar utifrån. Detta gör man genom att alltid placera brunnen högst upp så att eventuella föroreningskällor inte kan nå den, utan i stället rinner i motsatt riktning. Men man måste också förse brunnen med ett rejält skyddande lock som håller tätt så att föroreningar inte kan rinna ned i den.

 

 

Rätt storlek på brunnen

När man borrar en ny brunn utgår man från hur mycket vatten som hushållet behöver. Men man måste även tänka långsiktigt, och kanske kommer behovet av vatten att öka om familjen växer och hushållet blir större? Då en brunn är en viktig investering ska man också vara noga när man väljer det företag som ska utföra brunnsborrningen, till exempel http://www.borrwik.se/.

Ett seriöst företag kommer alltid på ett gratis hembesök i samband med en offertförfrågan och gör då en besiktning av marken för att ta reda på vilka förutsättningar som råder och var man bäst kan anlägga brunnen. Ta in offerter från några olika brunnsborrare och jämför sedan priser. Det kan vara en fördel att välja en aktör som tidigare har utfört brunnsborrning i Västerås och som väl känner till de markförhållanden som råder i trakten och vet vilka risker som förekommer och hur man kan undvika dem. Även om det aldrig finns några garantier.

Fler nyheter