Har ni fått svartmögel hemma?

Det finns en lösning på det problemet, oroa er inte för den saken. Men för att vara helt säker på om det är just mögel av typen svartmögel som ni har fått där hemma, finns det en del tester man kan utföra för att få veta. Det finns nämligen olika typer av hemmatest som man kan köpa för att kolla om det verkligen är just svartmögel som har uppstått. Svartmögel kan förekomma på lite olika platser i hemmet och det är verkligen ingenting att ta lätt på eller något där man bara kan låta det vara. Svartmögel är inte bra för oss människor och behöver tas om hand direkt. 

 

Svartmögeltest

En sida om svartmögel test kan man exempelvis hitta online, där det finns mögeltest att köpa. På ett enkelt vis kan dessa tester visa om ni har fått svartmögel eller inte, men ofta så ser man direkt att det är just svartmögel det handlar om, givetvis just på grund av dess färg. Men hur fungerar då ett sådant här svartmögel-test? Det finns billigare och enklare tester man kan använda sig av för att se om det finns angrepp av mögel hemma. Dessa tar bara fem minuter innan de visar resultat.

 

 

Avancerade test

Sedan finns det tester som är mer avancerade, där svar inte ges direkt utan man måste ta prov  för att sedan skicka in det för analys och vänta på svar. Man kan även placera ut en skål i huset för att se om det finns mögelangrepp i luften. Det kommer bildas små kolonier av områden i skålen ifall huset är angripet och på så vis får man reda på om och hur mycket mögel det finns. Ofta kan man redan på lukten känna ifall det finns mögel i huset, så använd näsan och skaffa ett test för svartmögel om ni är osäkra.

Comments are closed.