Hitta rätt värmepump i Stockholm

08 oktober 2020
Lily Hansen

Att installera en värmepump sänker ofta uppvärmningskostnaderna, och är därför både en miljövänlig och smart investering som dessutom höjer fastighetens värde. För att investeringen ska bli så lyckad som möjligt gäller det att se över sin förbrukning av varmvatten och värme innan man väljer en värmepump. Storleken på värmepumpen bestäms av hushållets behov av värme och varmvatten.

Då en värmepump är en större investering bör man först försöka sänka sin förbrukning genom energisparande åtgärder. Det kan exempelvis röra sig om att tilläggsisolera taket eller husets norrvägg. Att se över fönster och dörrar är också en bra åtgärd då till exempel drag kan öka behovet av uppvärmning. Likaså att att byta till energismarta kranar i kök och badrum. Att försöka ta kortare duschar och sluta diska under rinnande vatten sänker förbrukningen av varmvatten.

 

 

Viktigt med energisparande åtgärder innan man installerar ny värmepump

Om man lyckas sänka sin förbrukning av värme och varmvatten så brukar man kan klara av att tillgodose hushållets behov med en lite mindre pump, som då också kostar mindre. Vilken värmepump man ska ha beror även på husets förutsättningar, samt tomten och omgivningen. Värmepump i Stockholm drivs i de flesta fall med bergvärme eftersom marken där ofta lämpar sig för det. En bergvärmepump hämtar sin energi långt ner i marken, men installationen kräver ett vattenburet system i fastigheten för att kunna sprida runt värmen i huset. 

Det finns även värmepumpar som hämtar sin energi från luft, sjö, jord och grundvatten. Alla har de sina för- och nackdelar och det är husets förutsättningar som bestämmer vilken pump som kommer att fungera bäst. En jordvärmepump fungerar på liknande sätt som en bergvärmepump, men är lättare att installera då den inte kräver att man borrar djupt ner i berggrunden. En jordvärmepump kräver istället en väldigt stor yta, så det vill till att man har en stor tomt.

Fler nyheter