Hjälp vid ortopedisk skada

25 augusti 2020
jonas olsson

Ibland bara händer saker och vanligen går det undan. De flesta av oss har nog någon gång råkat ut för en fraktur. Liten eller större. Det är inte den trevligaste erfarenheten!

Lyckligtvis går det i de allra flesta fall att åtgärda och reparera. De flesta som får frakturer kommer att bli helt återställda och ha normal funktion i den skadade delen. Ibland kvarstår besvär under en längre tid och i vissa fall blir det permanenta skador. Allt beror på typen av skada och graden av otur. Även en permanent skada brukar gå bra att hantera och leva med.

 

Permanenta skador ur försäkringssynpunkt

För den som trots allt drabbas av permanent skada finns hjälp att få i försäkringsform. Om du drabbats av en fraktur som kommer att påverka dig livet ut kan du få ekonomisk ersättning från ditt försäkringsbolag. Det kan handla om att du inte längre kan utföra samma arbetsuppgifter som de du tidigare haft.

Det kan också handla om att du fått svårigheter att hantera det dagliga livet och behöver hjälp. Hur fungerar då detta? Jo, försäkringsbolag brukar ta kontakt med den som drabbats av skada då en tid gått. Visar det sig att det finns kvardröjande problem behöver ett invaliditetsintyg i Göteborg utfärdas.

 

Hur får jag ett invaliditetsintyg?

Du får kontakta en ortoped och be att få tid för en undersökning. Vid undersökningen kontrolleras din skada och en erfaren ortoped gör en objektiv bedömning av dina besvär. Därefter skrivs ett invaliditetsintyg som skickas till ditt försäkringsbolag så att de kan fatta beslut.

För dig som patient finns en stor trygghet i att den som bedömer din skada är skicklig och erfaren. En specialist har kompetensen att bedöma om skadan kommer att läka eller om dina besvär är bestående. Undersökningen är dessutom kostnadsfri för dig och tar endast runt en halvtimme att genomföra.

Fler nyheter