Invaliditetsintyg hjälper dig få ekonomisk ersättning efter en olycka

15 juni 2022
Lily Hansen

editorial

Har du eller någon du känner varit med om en olycka? Har du eller personen du känner haft svårigheter med att återgå till era före detta liv, även ett år efter skadan? Ni kanske inte kan jobba, jogga, gå eller röra er på det vis ni är vana vid? Om detta är fallet, kan ni vara berättigade till ersättning för medicinsk invaliditet.

Med ett invaliditetsintyg kan du i samband med din olycksfallsförsäkring förstärka ditt underlag för ersättning. Med invaliditetsintyg menas ett medicinskt underlag som skrivs av en ortoped, dvs. en legitimerad läkare med specialistutbildning inom ortopedisk kirurgi, efter att ortopeden har undersökt dig.

 

Hur går undersökningen till? 

Undersökningen börjar med en intervju, då ortopeden ställer frågor angående din olycka och vilka fysiska svårigheter och besvär du fortfarande kämpar med i din vardag. Därefter görs den fysiska undersökningen, där ortopeden testar, beroende på skadan i fråga, din kropps nuvarande rörlighet, styrka och ömhet, samt granskning av felställningar, känselbortfall och ledförslitningar.

I de flesta fall behöver ortopeden även tillgång till journalkopior samt röntgenundersökningar från den ursprungliga sjukvårdsundersökningen som gjordes direkt efter olyckan för att göra en fullständig bedömning. Men detta kan oftast beställas under själva invaliditetsundersökningen.

 

invaliditetsintyg

 

Vad händer sedan?

Efter att undersökningen är gjord, och läkaren bedömer att din nuvarande fysiska funktionsförmåga är nedsatt, skriver de ett invaliditetsintyg som sedan skickas till ditt försäkringsbolag. Efter det är gjort bestämmer försäkringsbolaget hur stor ersättning du är berättigad till, beroende på vilket försäkringsbelopp du tidigare har valt i din försäkring, och vilken grad av invaliditet du bedöms att ha. Ersättning för medicinsk invaliditet betalas oftast ut som ett engångsbelopp.

Om du inte längre kan arbeta på grund av din olycksfallsskada kan du även få ersättning för ekonomisk invaliditet, vilket bedöms beroende på graden av din nuvarande arbetsförmåga, samt ditt tidigare valda försäkringsbelopp i din försäkring.

Fler nyheter