Kompletterande sjukförsäkring kan minska inkomstbortfall vid sjukskrivning

01 oktober 2021
Cecilia Olsson

Att bli sjukskriven är något som verkligen inte är trevligt eftersom man av en eller annan anledning inte kan utföra sitt arbete. Det är heller inte trevligt på grund av att man kommer att få en lägre inkomst under den aktuella perioden. En sjukskrivning innebär ofta att man inte mår bra, lider av smärta eller både och. I tillägg till att man har de besvären så kan man alltså även räkna med en lägre inkomst, något som för vissa kan få stora, negativa konsekvenser som följd. Det kan därför vara bra att se över så att man kan få ut så mycket som möjligt om man en dag skulle bli sjukskriven. 

Komplettera sjukpenningen för att undvika ekonomiska problem

Det är Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning till den som varit sjukskriven i över fjorton dagar. Innan dess är det i regel arbetsgivaren som betalar ut sjuklön. Sjukpenningen ligger ofta på knappt 80 procent av lönen, vilket alltså innebär att man då förlorar cirka 20 procent av sin lön så länge man är sjukskriven. Det kan få stora konsekvenser för den som även med full lön inte har pengar över varje månad. Det finns som tur är försäkringar som kan komplettera sjukpenningen man får från Försäkringskassan för att minska inkomstbortfallet vid en sjukskrivning. 

Få en viss procent extra 

Med en Avtalsgruppsjukförsäkring från Afa Försäkring kan man vid sjukdom ha rätt till ersättning som kompletterar ersättningen man får från Försäkringskassan. Det är en så kallad dagersättning som styrs av hur mycket Försäkringskassan betalar ut samt inom vilken sektor man är anställd (privat eller kommunal). Får man till exempel 80 procent sjukpenning från Försäkringskassan så är ersättningen från Afa Försäkring 12,5 procent av utbetald sjukpenning inom privat sektor och 12,887 procent av utbetald sjukpenning inom kommunal sektor.  

Gå in på https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal och läs mer om Afa Försäkrings sjukförsäkring. 

Fler nyheter