Lastbilstvätten och andra tjänster som håller leveranserna i tid

01 oktober 2020
Mikael Barani

Det är lite skrämmande att börja fundera över hur beroende vi är av transporter. Allt som du ser framför dig har på något sätt hamnat där genom att det har fraktats till dig. Ofta handlar det om frakter i olika led och genom olika länder. Har du inte odlat det på din egen tomt, med frön som kommer från plantor som du tidigare har odlat, så har det fraktats till dig.
Vi är helt enkelt totalt beroende av logistik i vår civilisation. Att folk ser till att fartyg, båtar, tåg och lastbilar åker från punkt A till punkt B är själv ryggraden i dagens system.

Rena lastbilar och snabba levereanser

Detta innebär också att vårt system är ytterst bräckligt. Det är egentligen fantastiskt att det inte kör ihop sig oftare och allt bara rasar samman som ett korthus. Det kan räcka med en liten stunds ouppmärksamhet för att det ska bli långa förseningar i en kedja. Ta bara en stan enkel sak som att någon glömmer att tvätta en lastbil på https://www.ingelstathermo.se/Lastbilstvatt.html. Plötsligt ska det göras illa kvick, och då är det tur att Ingelsta Thermo arbetar snabbt och noggrant.

Alla människor som arbetar inom och kring logistik (samt produktion, för den delen) är egentligen något av vardagshjältar. Det är deras insatser som ser till att du kan ringa med din smarta telefon, med delar från lite här och där, till att du kan äta din äkta italienska pasta. 

Med det sagt är det nog klokt att se över sina egna möjligheter till att bli lite mer oberoende från detta system. För om det skulle bli tillräckligt många förseningar inom det så kommer det att märkas illa kvickt. Oavsett om man odlar lite mat hemmavid eller knyter kontakter med lokala producenter så är det smarta drag för att göra sig lite mindre känslig mot störningar inom det civilisatoriska systemet.

Fler nyheter