Omtanke där den behövs som mest

Många människor är i behov av extra hjälp i dessa dagar. När det så kallade coronaviruset påverkar hela världen så är det de mest utsatta som drabbas hårdast. Människor som har underliggande sjukdomar ligger i den riskgrupp som kan drabbas extra hårt.
Av denna anledning är det förstås extra viktigt att dessa människor får vård som verkligen tar hänsyn till hygien och säkerhet. Annars riskerar en redan känslig situation att bli ännu svårare.

Vid detta laget har dock kunskapen om hur man ska hantera levnadsmiljön, såväl privat som professionellt, blivit en del av de flesta människors vardag. Ta till exempel Libra Assistans som erbjuder personlig assistans i Borlänge: https://www.libraassistans.se/personlig-assistans-borlange/. Här följer man naturligtvis de föreskrifter som den svenska Folhälsomyndigheten, även förkortad till FHM, har gett privatpersoner, institutioner och företag. På så sätt minimeras risken för att de som kräver mest omsorg också ska utsättas minst.

Det glädjande är att många länder nu börjar se en sorts avmattning på virusets framfart. Några av dem börjar släppa på de hårda restriktioner som har satts på plats under de senaste veckorna. Nu är förhoppningen att det inte ska komma en andra våg av pandemin, vilket man verkar ha sett en viss risk för i ursprungslandet Kina.

Som vanligt gäller det även i fortsättningen att vara försiktig och alltid se till hygien och avstånd i första hand. För även om viruset verkar ha tappat fart så är smittrisken fortfarande på en fortsatt hög nivå. Det kommer att komma en dag då vi kan återgå till livet, om än påverkade av denna pandemi som vi just nu befinner oss mitt i.
Den dagen har dock inte kommit än, utan det är fortfarande så att vi måste tänka på vår egen och varandras säkerhet. Håll er alltså säkra därute och vissa omsorg och omtanke för era nära och kära på andra sätt än genom kontakt.

Comments are closed.