Bergförstärkning är vanligt i Stockholm

17 februari 2021
Lily Hansen

När man spränger berg för att ge plats åt en väg, järnväg eller byggnad, kan man ofta se att man har gjort en passage. Man har bergväggar på båda sidorna, eller åtminstone den ena, och detta är ju kvar när man har gjort huset eller järnvägen färdig. Risken finns, att det så småningom råkar lossna något stenblock ur berget, och det måste man säkra upp med bergförstärkning. 

Det kan ske på många olika sätt, med nätning, med att man skruvar fast sten, att man sprutar betong över ytan och dessutom att man avlägsnar så mycket material man kan. Nätning är mycket vanligt längs vägar och järnvägar i Stockholm. Eftersom det har sprängts så mycket där genom åren, är det mer regel än undantag.

Ingår i planeringen

Bergförstärkning i Stockholm bör man planera för redan innan man utför sprängningen. Det är en ansvarsfråga att man inte ställer till med något som kan skada allmänheten, som till exempel nedfallande stenar. Även små stenar kan vålla stor skada när de ramlar ner från hög höjd.

Med nätning riskerar man inte detta, för där har man spänt upp ett nät över hela bergssidan och fäst det med vajrar, så om det lossnar några stenar, så fastnar de i nätet.

 

En fackman kan ge råd

Är det bara lite sten som ska sprängas bort, till exempel på en privat tomt, behövs det kanske inte så mycket bergförstärkning, men det är viktigt att en fackman avgör det. Om man väljer att spruta betong på en yta, kan man sedan måla den, om man vill.

Sedan är det ju också så, att man måste anlita en fackman, en professionell bergsprängare, för att över huvud taget få göra några sådana här åtgärder. Det är många miljöhänsyn som måste tas och det kräver specialkunskaper att utföra detta ansvarsfulla jobb korrekt. Länktips: http://gnestabergbyggare.se/.

Fler nyheter