Markarbeten i Brålanda

20 juli 2021
jonas olsson

Markarbetet är viktigt för att det man bygger ska stå stadigt, detta gäller oavsett om det är en swimmingpool, garage, hus, eller en stenlagd trädgårdsgång. Utan ett noga utfört markarbete fungerar inte dräneringen och marken kan sjunka, vilket kan få katastrofala följder för framförallt byggnader. Därför gör man bäst i att noga planera markarbetet och hyra in en erfaren aktör. 

Först måste man ta reda på hur marken ser ut för att sedan kunna göra upp en plan. Ofta kan en markentreprenör hjälpa till med detta, men i vissa fall måste man även ta in en geotekniker. Ibland kan det under matjorden eller längre ned i marken finnas större stenar och berg som måste sprängas bort. Vid en geoteknisk undersökning av marken får man reda på vad den består av och kan då lättare göra upp en mer exakt plan över markarbetet. 

 

 

Hur går markarbetet till?

Mindre markarbete kan man i vissa fall klara av att själv utföra, men vid lite större byggnationer måste man anlita en riktig markentreprenör. Generellt brukar markarbetet gå till på så vis att man först avlägsnar all matjord, stenar och växtlighet på platsen och schaktar bort dessa. I vissa fall kan man spara materialet för att exempelvis använda det vid uppbyggandet av en trädgård. Men då måste det finnas en bra tillfällig avstjälpningsplats i närheten. 

Där man ska bygga fyller man sedan ut marken med dränerande material som makadam och grus och packar denna hårt med hjälp av en plattvibrator. I markarbetet ingår även att lägga dräneringsrör och att gräva för eventuellt vatten, avlopp, el och fiber. Priset på markarbetet varierar och beror på hur pass omfattande och komplicerat det är men kan även skilja mellan olika företag. Vill man ha hjälp med markarbeten i Brålanda kan det därför vara bra att ta in kostnadsförslag från några olika markentreprenörer.

Fler nyheter