Välja skola, en liten guide

När det är dags att välja skola finns det en hel del att tänka på. Det finns idag många alternativ förutom den kommunala skolan. Friskolor finns på de flesta orter såsom kristen skola i Flen. Skillnaderna mellan skolorna är ofta i inriktning och pedagogik. Alla barn är olika individer och har olika behov. Dessutom går det att hitta en skola som är inriktad på ditt eller dina barns intresse. Barn lär sig mer när de ha kul och i en miljö de trivs i. Du får här några tips på hur du kan välja skola.

 

 

Värdegrund och pedagogik

 

Det är alltid bra att kolla upp om skolan har någon speciell värdegrund. Såklart styr Skollagen utformning och krav men det kan finns lite mer fokus på vissa delar. Det kan vara en kristen inriktning som fokuserar på kristna värderingar. Det kan också vara mer fokus på genuspedagogik där man strävar efter att barn ska få möjlighet att utvecklas utan könsstereotypa skillnader. Det finns redan inskrivet i läroplanen som styrs nationellt. Det kan snarare vara extra fokus på en viss värdegrund. Det finns också olika pedagogiska inriktningar såsom Montessori eller Regio Emilia.

 

Hemkommunens ansvar

 

Kommunen du är skriven i har ett ansvar för att du ska få en plats i grundskolan inom kommunen. Du har också rätt att välja skola fritt inom kommunen. Vill du söka skola i annan kommun måste det finnas skäl för detta och beviljas av kommunen. Som vårdnadshavare har du rätt att framföra önskemål men du kan inte garanteras att få ditt förstaval. Fristående skolor kan ha kösystem så är du intresserad av en speciell skola bör du kontakta dem i god tid. Framför allt så ska du inte vara rädd för att kontakta skolor och göra besök för att bilda dig en uppfattning om vad de kan erbjuda ditt barn. 

Comments are closed.