Hitta rätt advokat

Det kan komma ett tillfälle i ditt liv då du behöver hjälp av en advokat. Det kan vara att du har blivit utsatt för ett brott eller att du går igenom en skilsmässa. När du anställer en advokat är det viktigt att du hittar någon som du känner dig bekväm med. En advokats arbete är alltid att arbeta utifrån deras klients intresse i första hand. En advokat har även tystnadsplikt som är reglerad i lag. Du kan därför känna dig säker på att advokaten alltid har ditt intresse i första hand. 

 

 

Asylrätt i Göteborg

 

Asylrätt har blivit en fråga som har blivit allt mer diskuterad i Sverige de senaste åren. Det är en komplex fråga som kräver både kunskap och erfarenhet. Det är inget som du borde gå igenom själv utan det är något som du behöver få hjälp med. En advokat hjälper dig att gå igenom hela processen från början till slut. Du kan då även få hjälp att överklaga om beslutet inte är vad du önskar. Om du behöver hjälp med Asylrätt i Göteborg kontakta: https://advokatfirmanop.se/sv. Det är en firma som har många års av erfarenhet av asylrätt och att hjälpa människor att söka uppehållstillstånd. 

 

Skillnaden mellan advokat och jurist 

 

Advokattiteln är skyddad i lag och det är inte vem som helst som kan kallas sig en advokat. För att bli en advokat krävs det en juristutbildning på minst fem år och att de blir accepterade till Advokatsamfundet. Kraven för att bli accepterade här är höga och förutom en utbildning krävs det dessutom minst tre års av erfarenhet av juridiskt arbete. Dessutom måste en advokat varje år genomgå minst 18 timmar av vidareutbildning. En jurist är däremot ingen skyddad titel och vem som helst kan starta en juristfirma då det inte krävs en utbildning för att kalla sig för jurist.