Konferens för alla sällskap

Det finns inga sällskap som inte uppskattar en konferens. Värdet i att lämna den ordinarie verksamheten över dagen och fokusera tillsammans med kollegorna är stort. I vardagen tenderar de ordinarie … Continue Reading →

Gå på körskola i Nacka

För många ungdomar är det med förväntan som man ser fram emot sin artonårsdag. Det är då man kan få bli självständig och själv kunna ta sig dit man önskar … Continue Reading →