Konferens för alla sällskap

Det finns inga sällskap som inte uppskattar en konferens. Värdet i att lämna den ordinarie verksamheten över dagen och fokusera tillsammans med kollegorna är stort. I vardagen tenderar de ordinarie … Continue Reading →